Belangrijke stappen gezet in dossier stadswijk Ragheno

28/06/2022

Mechelen zet de komende maanden een aantal belangrijke stappen in de ontwikkeling van Ragheno tot nieuwe stadswijk. De overeenkomsten volgen elkaar op en ook maandag buigt de gemeenteraad zich opnieuw over enkele cruciale deals. Onder andere voor de realisatie van de Arsenaalverbinding die het stadsdeel moet ontsluiten via de tangent. 

MG Real Estate | Marcelis Garden

In de startblokken

Mechelen heeft vergevorderde plannen om het vijftig hectare grote gebied achter het station te ontwikkelen. 'In dit nieuwe stadsdeel tussen de Leuvense vaart en de Leuvensesteenweg kunnen ongeveer 2750 nieuwe woningen bijkomen. Grote uitdaging is het saneren en herbestemmen van ernstig vervuilde terreinen die braakliggen', vertelt Greet Geypen (Vld-Groen-m+), schepen van Stadsontwikkeling. 

Een van die terreinen is de site van het voormalige Bommenkot langs het kanaal Leuven-Dijle, in handen van MG Real Estate. 'We staan in de startblokken. We hebben een conform verklaard project voor bodemsanering. Zeer recent hebben we ook de sloopvergunning bekomen voor twee loodsen op de site', zet Bram Vermeulen, urban manager bij MG Real Estate. 

Affiniteit met de plek

De projectontwikkelaar is al twintig jaar actief in de omgeving. 'Ons bedrijf heeft veel affiniteit met de plek. Oprichter Ignace De Paepe heeft hier zijn eerste gebouwen ontwikkeld.', vertelt Vermeulen. Dat waren destijds onder andere de hoofdzetels voor De Lijn en Wolters Kluwer. Met MG Real Estate en MRS heeft de stad als 'regisseur' van het project de voorbije maanden al samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. 'De overeenkomst met de spoorwegen staat maandag op de agenda van de gemeenteraad', zegt Geypen. Daarin staan onder meer afspraken over de kosten die de stad heeft voor de ontwikkeling van Ragheno. Ze lopen naar schatting op tot zestig miljoen euro en de grondeigenaars engageren zich om daartoe bij te dragen. 

Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in het elf hectare grote park en in de aanleg van de Arsenaalverbinding. 'Die is cruciaal om de hele ontwikkeling mogelijk te maken. Ze ontsluit Ragheno via de nieuwe tangent', zegt de de schepen. Het voorontwerp voor de verbinding is goedgekeurd. 'Eind dit jaar hopen we onze omgevingsvergunning aan te vragen. Het is de ambitie om eind 2024 te starten met de aanleg', verltelt Greet Geypen. Maandag beslist de gemeenteraad over de verwerving van een deel grond van het Rode Kruis-Vlaanderen. 

RUP in opmaak

Nog op de agenda: het ontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) met de bestemmingen en voorschriften die gelden en het plan-MER of milieueffectenrapport. In de zomer van 2023 wil het stadsbestuur graag over een definitief RUP beschikken. 'Heel de ontwikkeling van Ragheno is een werk van misschien wel dertig jaar waarvoor we nu de krijtlijnen vastleggen', legt Geypen uit. MRS maakt plannen voor de ontwikkeling van enkele gronden in de omgeving van de Motstraat. 'In een eerste fase starten we vanaf 2024 samen met OVAM de sanering van twee percelen langs de vaart. We leggen daar ook het openbaar domein volledig opnieuw aan en we vergroenen maximaal', zet Nathalie Nieuwinckel, hoofd acquisitie en ontwikkeling bij Vooruitzicht. Zo moet de Mechelaar al een idee krijgen van Raghneo. Voor de realisatie van het park koopt de stad ook het bedrijfsgebouw van BAS in de Werfheide aan voor net geen 980,200 euro. 

Nog dit jaar begint De Vlaamse Waterweg met de opmaak van een ontwerp voor een jachthaven. De grond waar ze komt, is eigendom van MG Real Estate. Na sanering koopt de stad hem aan. De investering wordt geraamd op 3,6 miljoen euro. 'De stad en De Vlaamse Waterweg delen de kosten. Wij leggen het openbaar domein aan', vertelt Geypen. Het project staat ook op de agenda van de gemeenteraad

 

Dit artikel verscheen in Gazet van Antwerpen 27/06/2022.