MG Real Estate bouwt gloednieuw warehouse voor Kellogg’s op Mechelen Zuid

19/04/2023

De afgelopen maanden was er al heel wat bedrijvigheid op de oude Axalta-site aan de Antoon Spinoystraat in Mechelen. Projectontwikkelaar MG Real Estate bouwt er een gloednieuw warehouse voor Kellogg’s, die zo haar activiteiten in Mechelen uitbreidt. Kellogg’s zal dit warehouse, dat de naam MG Park Malinas krijgt, gebruiken voor de opslag en distributie van haar goederen in de Benelux en het noorden van Frankrijk. De uitbreiding zorgt voor extra werkgelegenheid in de regio. 

MG Real Estate | MG Park Malinas

Projectontwikkelaar MG Real Estate bouwt het gloednieuw CO2-neutraal warehouse MG Park Malinas op de voormalige Axalta-site in Mechelen. De oude bedrijfsgebouwen zijn gesloopt en de hele site wordt ondertussen gesaneerd en gemonitord. Met de realisatie van dit project maakt MG Real Estate een einde aan een historische bodemvervuiling en de onderbenutting van het bedrijventerrein. MG Park Malinas wordt omgevormd van een overwegend geasfalteerd geheel naar een groene site waarbij een gezondere waterhuishouding wordt nagestreefd. 

Distributiecentrum voor Kellogg’s

Kellogg’s zal het nieuwe warehouse huren van MG Real Estate en breidt zo haar activiteiten in Mechelen uit. Het nieuwe warehouse zal vooral gebruikt worden voor de opslag en distributie van goederen die op de aanpalende site geproduceerd worden. Naast MG Park Malinas heeft Kellogg’s immers al een productiesite in Mechelen. Door productie en distributie op dezelfde site onder te brengen, zorgt dit voor minder vrachtverkeer en dus ook voor een lagere uitstoot van gassen. 

“Dankzij deze uitbreiding zullen we al onze Belgische distributie activiteiten centraliseren. Dit komt bovenop andere acties die de fabriek reeds heeft ondernomen om de uitstoot van broeikasgassen in haar hele waardeketen te verminderen, zoals de recente aankondiging van een nieuwe verbrandingsoven in december 2022, en om bij te dragen tot de verdere goede integratie van de fabriek in de stedelijke omgeving waarin zij is gevestigd." – Johan Van Batenburg, Plant Director Kellogg’s Mechelen. 

CO2-neutraal

MG Park Malinas zal volledig CO2-neutraal zijn door maximaal in te zetten op hernieuwbare energie dankzij zonnepanelen op de daken en warmtepompen in het gebouw. De nieuwe verbinding van de fietsostrade zorgt voor een goede aansluiting met het openbaar vervoer waardoor er volop ingezet kan worden op alternatieve vervoersmiddelen. Daarnaast voorziet MG Real Estate ook laadpalen voor elektrische wagens en fietsen. Nieuwe aanplanting moet voor een groen karakter zorgen en er wordt ingezet op waterbuffering en een waterdoorlatende bodem waar mogelijk. 

“Een eerste deel van dit gloednieuw warehouse zal deze zomer opgeleverd worden. De volledige 65,000 vierkante meter zal klaar zijn in het tweede kwartaal van 2024. Het dak van de nieuwe site wordt maximaal voorzien van zonnepanelen. Dit is ruim voldoende om MG Park Malinas te voorzien van de nodige stroom. De intentie is er dan ook om te onderzoeken of we het overgrote deel aan reststroom via een directe lijn naar de aanpalende productiesite kunnen overbrengen. Dit zou betekenen dat het energieverbruik significant vergroend zou kunnen worden." - Ignace Tytgat, CEO MG Real Estate

Werkgelegenheid

De bouw van het nieuwe warehouse zorgt niet alleen dat er een einde komt aan een historische vervuiling en een verlaten site, het zorgt ook voor extra werkgelegenheid in de regio. Over hoeveel arbeidskrachten het zal gaan, dat is nog te vroeg om te zeggen. Maar het zullen vooral arbeidersprofielen zijn die bij MG Park Malinas aan de slag zullen kunnen gaan. ​ 

"De aanwezigheid van Kellogg’s wordt op een duurzaam manier verankerd in Mechelen. De sanering van de oude Axalta-site en de verschillende duurzaamheidsingrepen waren belangrijke randvoorwaarden voor de stad. Met de realisatie van het MG Park Malinas wordt er niet alleen nieuwe werkgelegenheid gecreëerd in de regio, maar zetten we Mechelen nog meer op de kaart als het kloppend economisch hart op de as Brussel-Antwerpen.” - Greet Geypen, schepen van Stedenbouw en Economie Mechelen